A. AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ
1. İsg Yetkilendirme Belgesi
isg_yetkilirme_belgesi_15664.doc
2. Temsilci Atama Formu
temsilci_atama_belgesi_18486.doc
3. Temsilci Seçimi Duyurusu
temsilci_secimi_duyuru_19225.docx
4. Temsilci Seçimi Hazirun Listesi
 
5. Temsilci Seçimi Tutanağı
 
6. Temsilci Eğitimi
 
7. Destek Elemanı Ataması
 
8. Destek Elemanı Eğitimi
 
9. Risk Değerlendirme Ekip / Duyuru
 
10. Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi
 
11. Acil Durum Ekipleri Belirlenmesi
 
 
 

 

B.  AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ

1. Muayene Formu

 

2. Sağlık Raporu İçin Tahlil Tetkikler

 

2. Lavabo wc Kontrol Çizelgesi

 

1. KKD Teslim ve Zimmet Formu

 

2. Geçiçi Görevlendirme Formu

 

3. Yangın Söndürme Sistemleri Kontrol Formu

 

4. Makine Ekipman Kontrol Formları

 

5. El Aletleri ve Ekipmanların Kontrol Formları

 

6. İsg Genel Hizmet Kontrol Formu

 

7. Ecza Dolabı Kontrol Formu

 

C. ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİ

1. Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

 

2. İşe Müracaat Formu

 

3. Araç Teslim ve Zimmet Formu

 

4. Belirli Süreli İş Sözleşmesi

 

5. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

 

6. Belirsiz Süreli (Arapça) İş Sözleşmesi

 

7. Fazla Çalışma Muvafakat Formu

 

8. Performans Değerlendirme Formu

 

9. Ücretli / Ücretsiz İzin Formu

 

Paylaş